Planificarea familială reprezintă un ansamblu de servicii clinice, de consiliere și de educație care au drept obiectiv sprijinirea indivizilor și cuplurilor de a avea numărul dorit de copii la momentul dorit.

  Sănătatea reproducerii se referă la condiția de bunăstare fizică, mintală și socială deplină, sub toate aspectele legate de sistemul reproducerii și de funcțiile acestuia.

Ea presupune posibilitatea oamenilor de a se reproduce și libertatea de a decide dacă, când anume și cât de des să o facă. Aceasta implică dreptul femeilor și bărbaților de a avea acces la metode de planificare familială sigure, eficiente, acceptabile și legale. Implică, de asemenea, dreptul de a avea acces la servicii de ocrotire a sănătății pentru parcurgerea în siguranță a perioadei de sarcină și a nașterii.

  Sănătatea reproducerii înglobează și sănătatea sexuală care are ca scop îmbunătățirea calității vieții și a relațiilor personale.

  Metodele contraceptive sunt importante în viața oricarui cuplu. Ele ajută la alegerea momentului optim pentru o sarcină din toate punctele de vedere: al dezvoltării fizice și psihice, al statusului marital, profesional, material și social. De asemenea ajută la spațierea nașterilor și evitarea sarcinilor nedorite cu toate consecințele lor, respectiv întreruperea cursului sarcinii sau abandonul copilului nedorit.

  Despre toate aceste lucruri se poate discuta la un cabinet de planificare familială unde medicii specialiști au competența de a oferi servicii care acoperă această problematică.

  Atribuțiile cabinetului de planificare familială sunt următoarele: sfaturi de planificare familială și educație sexuală; alegerea/ recomandarea diverselor metode anticoncepționale și monitorizarea ulterioara a acestora (pilule contraceptive, inel vaginal, plasturi contraceptivi, sterilet, metode locale sau de barieră, consiliere pentru metode naturale anticoncepționale sau sterilizare chirurgicală voluntară, contracepție de urgență); depistarea sarcinii și îndrumarea, în funcție de opțiunea femeii, către serviciile de întrerupere a sarcinii sau monitorizarea sarcinii, cu consiliere specifică adecvată; depistarea cuplurilor sterile și îndrumarea către serviciile de specialitate; profilaxia și depistarea infecțiilor cu transmitere sexuală și îndrumarea în vederea tratării acestora; profilaxia și depistarea leziunilor precanceroase genitale, consilierea femeilor privind programele de screening al cancerului de col uterin prin examenul Babeș-Papanicolau; depistarea problemelor de cuplu și referirea  către cabinetul de psihologie etc.

  Persoanele care se adresează serviciilor de planificare familială beneficiaza de toate drepturile care sunt stipulate în carta IPPF-ului (Federația Internațională de Planificare Familială): dreptul la informație, la acces, la alegere, dreptul la siguranță, intimitate și confidențialitate, la demnitate, confort și continuitate și de asemenea dreptul la opinie.

Dr. Adriana Constantin